English
Cymraeg

yr hen amser

hafan
rhyfeddodau naturiol
yr hen amser
hanes a diwylliant
owain glyndwr
beth sydd yn y dref
ble i aros
bwyd a diod
gweithgareddau

busnes

Stay A While in Corwen!

 

Credir i Gaer Drewyn, y bryngaer uwchben glannau ogleddol yr Afon Dyfrdwy gyferbyn Pen-y-Pigyn, gael ei adeiladu yn ystod Oes yr Haearn ond bu rhywun yn byw ynddo yn ystod cyfnodau o heddwch ac yn ystod rhyfeloedd am ganrifoedd wedyn.

Cafodd ei ddefnyddio gan y Cymry yn 1165 yn erbyn ymosodiad Harri II ac yn ddigon posib i Owain Glyndwr ei hun ei ddefnyddio yn ystod ei ymgyrch yn erbyn y Saeson.

caer drewyn hill fort from the air

Mewn mannau mae’r cloddiau carreg sych sydd wedi’u dymchwel yn dal i gyflwyno parapet a llwybr. Yn ystod Oes yr Haearn, yn fwy na thebyg roedd y waliau yn drwchus gyda thai crwn pren, ond yr unig gwt a welir heddiw yw llwyfan grwn wastad yn agos i’r ochr ddwyreiniol (gyferbyn â charreg fawr yn sylfaen y rhagfur).

Reconstruction of Iron Age settlement
Nid yw’n anodd – sefyll ar y crib – i ddeall pam i Gaer Drewyn fod yn wylfa defnyddiol, ac ar ddiwrnod clir gallwch weld yr holl ffordd i’r Wyddfa a Thryfan ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ac ar hyd Dyffryn Dyfrdwy a Bryniau Clwyd.
View from Caer Drewyn
   
   
   
Denbighshire portal
Dee Valley Tour