English
home
Cymraeg
hafan

Rhyfeddodau Naturiol

hafan
rhyfeddodau naturiol
yr hen amser
hanes a diwylliant
owain glyndwr
beth sydd yn y dref
ble i aros
bwyd a diod
gweithgareddau

busnes

Stay A While in Corwen!

 

O fynyddoedd garw, rhostir wedi’u gorchuddio â grug a phorfeydd gwelltog; mae gan Corwen a Dyffryn Edeyrnion diroedd i fodloni pawb sy’n caru natur. Mae Ffordd Dyffryn Dyfrdwy yn cysylltu Corwen a Llangollen, taith gerdded 15 milltir fendigedig yn arddangos golygfeydd ysblennydd yr afon Dyfrdwy. Yn ganolig i Gorwen ei hun mae tair taith gerdded byr a phrydferth.

Mae taith gerdded Caer Drewyn yn dilyn llwybr i ragfuriau ysblennydd cerrig bryngaer Oes yr Haearn Caer Drewyn.

Caer Drewyn from Pen y Pigyn

Mae’r ail daith gerdded, troeon Pen-y-Pigyn, yn dechrau o ganol y dref ac yn dringo heibio i Eglwys Corwen drwy goedwig derw hardd i’r safbwynt ar Pen-y-Pigyn. Heibio nentydd, rhaeadrau a Meini Hirion a osodwyd i goffáu yr Eisteddfod a gynhaliwyd yng Nghorwen ym 1919; ar frig Pen-y-Pigyn fe welwch Sedd Glyndwr lle yn ôl y chwedl y bu i Owain Glyndwr roi ei gyllell i lawr â gymaint o rym fel iddo adael marc ar garreg yn wal ddeheuol yr Eglwys.

Pen-y-Pigyn Viewpoint
Heb fod ymhell o Ben-y-Pigyn ac ar hyd ffordd y goedwig, gellir gweld llyn bychan; yn wir hwn oedd yn darparu dwr yfed y dref! Corwen Reservoir
Mae taith gerdded yr Afon Dyfrdwy yn mynd a’r cerddwr ar hyd hen linell reilffordd, ac yn dilyn yr afon Dyfrdwy i Bont Corwen, cyn troi yn ôl i’r hen reilffordd.
Painting of the River Dee and Berwyn Mountains 1822
Denbighshire portal
Dee Valley Tour
bottombanner