English
Cymraeg

owain glyndwr

hafan
rhyfeddodau naturiol
yr hen amser
hanes a diwylliant
owain glyndwr
beth sydd yn y dref
ble i aros
bwyd a diod
gweithgareddau

busnes

Stay A While in Corwen!

 

Y Cymro olaf i gael y teitl Tywysog Cymru. Owain Glyndwr a aeth ati i annog gwrthryfel yn erbyn y Saeson ar droad y 15fed Ganrif gan godi ei faner yng Nglyndyfrdwy (i’r dwyrain o Gorwen) ar Fedi 16eg 1400.

Mae cryn dipyn wedi ei ysgrifennu am natur y gwrthryfel a arweiniwyd gan Glyndwr am tua 15 mlynedd ac yn anffodus nid yw’r wefan hon yn ddigon mawr i roi sylw cyflawn haeddiannol i’w hanes. Mae’n ddigon i ddweud, yn y flwyddyn 1399 fe welwyd diorseddu Richard II a chipio’r goron gan Harri IV – Arglwydd Aberhonddu, Mynwy, Cydweli ac Ogwr. Roedd gan nifer o uchelwyr Cymru gysylltiadau agos â Richard II, a gwanhaodd eu trawsfeddiant eu teyrngarwch i goron Lloegr.

Corwen's Owain Glyndwr Statue
Roedd gan Glyndwr (neu Glendower), fel yr adnabuwyd gan yr aristocratiaid Cymreig, dair ystâd ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru gan gynnwys Glyndyfrdwy lle y credir i’w gartref a’i gastell gael ei sefydlu ar Fynydd Glyndwr. Glyndwr's Mount, Glyndfrdwy
Yr hyn a daniodd y chwyldro oedd amharodrwydd y Brenin i gyfryngu’n deg mewn anghydfod rhwng Owain a’u gymydog, Reginald Grey o Ruthun, Arglwyddiaeth y Mers. Ond gwelwyd ymladd yn y blynyddoedd canlynol a gwarchae yng Nghonwy, Harlech ac Aberystwyth gyda Glyndwr yn cynnal senedd ac yn coroni ei hun yn Frenin Cymru rydd ym Machynlleth ym 1404.
The Great Seal of Glyndwr
Denbighshire portal
Dee Valley Tour