English
Cymraeg

hafan

hafan
rhyfeddodau naturiol
yr hen amser
hanes a diwylliant
owain glyndwr
beth sydd yn y dref
ble i aros
bwyd a diod
gweithgareddau

busnes

Stay A While in Corwen!

 

Mae tref farchnad Corwen wrth droed Mynyddoedd y Berwyn ar ochr orllewinol Dyffryn Dyfrdwy. Awr yn unig o ganolbarth Lloegr a dinasoedd Gogledd Orllewin Lloegr, mae Corwen yn leoliad da ar gyfer twristiaeth; i fynd i weld Mynyddoedd Eryri a gweddill Gogledd Cymru neu i aros yn y cyffiniau a mwynhau Corwen, Y Bala, Rhuthun neu Llangollen.
View of Corwen from Pen-y-Pigyn

Mae cyfanheddu wedi bod yma wrth yr Afon Dyfrdwy ers yr oes hynafol ond mae hanes yr ardal (a chryn dipyn o falchder lleol) wedi’u gysylltu â'r ffigwr chwyldroadol Owain Glyndwr.

Cafodd y cerflun efydd dramatig, maint llawn, o Owain Glyndwr ar ei gadfarch, sydd i’w weld ar sgwâr Corwen, ei osod ym mis Medi 2007.

painting of Old Corwen
Yn ystod cyfnodau diweddar mae ffordd Thomas Telford – yr A5 - Llundain i Gaergybi wedi gwneud Corwen yn fan aros pwysig i deithwyr ar eu ffordd yn ôl ac ymlaen i Loegr ac Iwerddon; a arweiniodd i’r dref gael eu hadnabod fel “Croesffordd Gogledd Cymru”. Gall y teithiwr blinedig dal fwynhau croeso traddodiadol yn yr amrywiaeth o dafarndai, gwestai a Gwely a Brecwast ardderchog sydd yma.
A5 London Road in Corwen

Gellir mwynhau harddwch naturiol yr ardal drwy amrywiaeth o brofiadau yr ydych yn dymuno eu gwneud o deithiau cerdded syml neu rai sy’n gofyn am ychydig bach mwy o ymdrech, cyfleon dringo, llwybrau beicio mynydd a chyfle i wneud bob math o weithgareddau chwaraeon o bysgota a saethu i geir rali.

Os ydych yn ymweld â'r ardal rydym yn gobeithio y byddwch yn aros am ychydig gan fwynhau calon Gogledd Cymru.

Market Day on Corwen Square
   
   

 


Denbighshire portal
Dee Valley Tour