English
Cymraeg

Hanes a Diwylliant

hafan
rhyfeddodau naturiol
yr hen amser
hanes a diwylliant
owain glyndwr
beth sydd yn y dref
ble i aros
bwyd a diod
gweithgareddau

busnes

Stay A While in Corwen!

 

Ynghyd â'r bryn gaer Caer Drewyn a chysylltiadau Corwen ac Owain Glyndwr, mae gan Edeyrnion gysylltiadau gyda Derwyddon, Cristnogaeth gynnar a thraddodiadau mawr yr Eisteddfodau.

Ym 1919, Corwen mewn gwirionedd, oedd y lleoliad cyntaf i’r cyhoedd fod yn bresennol mewn Eisteddfod.

Gorsedd on Corwen Square 1895

Sefydlwyd Eglwys y dref, Sant Mael a Sant Sulien, yn y 6ed ganrif gan y cenhadon sydd â'u henwau ar yr Eglwys. Mae’r adeilad ei hun wedi’i ddyddio o gyfnod Normanaidd ond mae mynwent yr Eglwys yn cynnwys croes garreg Geltaidd yn ogystal â pethau hynod eraill gan gynnwys beddi gyda cherrig penlinio.

Corwen Parish Church of St Mael and St Sulien

Mae Ystâd Rhug wedi bod yn rhan o hanes yr ardal ers canrifoedd ac mae Capel Rhug yn enghraifft prin o gapel preifat o’r ail ganrif ar bymtheg, gyda’i ymddangosiad allanol yn rhoi ychydig iawn o awgrym o’r addurniadau sydd y tu mewn sy’n adlewyrchu barn crefyddol ei sylfaenydd, Cyrnol William Salusbury. Mae’r adeilad bendigedig yma wedi cael effaith ar ymwelwyr am ganrifoedd – y pensaer Syr Edwin Lutyens yn nodi fod y capel wedi dylanwadu ar ei waith, gan gynnwys T Vicerou yn Delhi Newydd, a adeiladwyd ym 1912-1930.

Rhug Chapel Interior

Tuag at Cynwyd mae Eglwys gwyngalch yr Holl Seintiau yn Llangar. Mae’r Eglwys yma yn hy^n hyd yn oed na Rhug, yr adeilad canoloesol yn sefyll mewn man swynol milltir neu fwy i’r de o Rhug yn edrych dros gyflifiad afonydd Dyfrdwy ac Alwen.

Fel Rhug, mae Llangar yn mynd ag ymwelwyr yn ôl ar daith arall. Mae’r Eglwys wedi cadw nifer o’i nodweddion hen, gan gynnwys nifer o luniau o’r 15fed ganrif, ffigwr marwolaeth o’r 17eg ganrif, hen drawstiau, seddi bocs, pulpud a galeri clerwyr.

All Saints Church at Llangar
Denbighshire portal
Dee Valley Tour