English
home
Cymraeg
hafan

bwyd a diod

hafan
rhyfeddodau naturiol
yr hen amser
hanes a diwylliant
owain glyndwr
beth sydd yn y dref
ble i aros
bwyd a diod
gweithgareddau

busnes

Stay A While in Corwen!

 

Mae Corwen a Dyffryn Edeyrnion yn cynnig dewis helaeth o dafarndai, caffis a bwytai. Mae gan y dref pump tafarn; Yr Delyn, Y Royal Oak, Yr Eagles, Y Crown a'r Owain Glyndwr. The Royal Oak

Gellir mwynhau ciniawa a the ym Mhlas Corwen, Gwesty’r Owain Glyndwr a Chaffi Treferwyn tra bod prydiau nos ar gael yn Owain Glyndwr.

I’r rhai hynny ohonoch sydd yn chwilio am rhywbeth sydyn i’w fwyta mae siop pysgod a sglodion, Parry’s Plaice, siop cebab a pizza, a bar coffi yn gwerthu paninis a chrempogau ar Y Sgwâr yng Nghorwen.

The Owain Glyndwr Hotel

Os ydych yn pasio, beth am gael seibiant yn siop fferm organig Rhug, ar yr A5. Yma cewch nid yn unig gigydd yn gwerthu cig organig wedi’i godi ar y fferm ond stondin gwerthu byrgyrs yn gwerthu byrbrydau poeth blasus. Hefyd ceir siop yn gwerthu ystod eang o gynhyrchion eraill i chi fynd adref gyda chi neu eu mwynhau yn ystod eich arhosiad yma.

the Butcher's Shop at Rhug
   
Denbighshire portal
Dee Valley Tour