English
home
Cymraeg
hafan

busnes

hafan
rhyfeddodau naturiol
yr hen amser
hanes a diwylliant
owain glyndwr
beth sydd yn y dref
ble i aros
bwyd a diod
gweithgareddau

busnes

Stay A While in Corwen!

 

Mae Corwen wedi’i leoli mewn ardal wledig, ond er hyn mae ganddi barc busnes ar gyrion y dref, yn ogystal a nifer o gwmnïau sydd â diddordebau cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys:-

Trelars Ifor Williams s’yn enwog yn rhyngwladol am y trelars amlbwrpas.

 

Mae Ruth Lee yn cyflenwi cyfarpar Tân ac Achub i bob brigâd yr heddlu, tân ac ambiwlans yn y wlad.
Mae Coedwigaeth Corwen yn cynhyrchu a gwerthu cynnyrch pren trwy hyd a lled y Deyrnas Unedig.

Gellir cael hyd i gyfeirlyfr o fusnesau yn ardal Corwen ar www.corwenbusiness.com

Am fwy o wybodaeth yngln â busnesau yng Nghorwen (neu os hoffech wybod unrhyw beth am y dref) cysylltwch â'r Sefydliad Busnes drwy e-bostio info@corwen.org

 
   
   
Denbighshire portal
Dee Valley Tour