English
home
Cymraeg
hafan

Beth sydd yn y dref

hafan
rhyfeddodau naturiol
yr hen amser
hanes a diwylliant
owain glyndwr
beth sydd yn y dref
ble i aros
bwyd a diod
gweithgareddau

busnes

Stay A While in Corwen!

 

Mae gennym ddau gigydd, pobydd a gwneuthurwr canwyllbrenni, wel, gweithdy cannwyll, ym mhlas Corwen. Mewn gwirionedd, mae gan y dref bob siop sydd ei angen ar deithiwr a thwristiaid; siop drwyddedig, fferyllfa, deli, siop lysiau, siop flodau, archfarchnad fach a siop ar agor gyda’r hwyr, heb sôn am HSBC a changen Nat West, a Swyddfa’r Post sy’n darparu gwasanaeth lawn.

Corwen Manor

Mewn gwirionedd, gyda’i dwy siop trin gwallt, syrjeri milfeddygon a chyflenwr anifeiliaid anwes, siop esgidiau, siopau dillad a hyd yn oed siop dillad ffansi, mae Corwen yn ganolfan ddilys ar gyfer yr holl gymunedau anghysbell sydd o gwmpas y dref – o Gynwyd a Llandrillo yn y Gorllewin, Gwyddelwern a Bryn Eglwys i’r Gogledd a Charrog a Glyndyfrdwy i’r Dwyrain.

Nat West and HSBC Banks, Corwen

Wedi ei leoli yn agos i ganol y dref, mae Parc Coffa'r Rhyfel yn cynnig amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau hamdden, a dyma gartref y clybiau pêl-droed, criced, rygbi, bowls a thennis lleol.

Football on the War Memorial Park
Mae Canolfan Iechyd Corwen yn gofalu am anghenion meddygol yr holl ardal ac mae’r Ganolfan Hamdden yn darparu cyfoeth o gyfleusterau i gadw’n heini ac ymarfer. Corwen Leisure Centre
Denbighshire portal
Dee Valley Tour